Privacyverklaring XS2Body

Privacyverklaring XS2Body
Hieronder staan een aantal zaken beschreven over hoe ik in mijn praktijk XS2Body omga met jouw privacy. Heb jij hier vragen over, neem dan contact met mij op

Website
De gegevens die je op het websiteformulier invult, gebruik ik alleen om je vraag te kunnen beantwoorden. Deze gegevens worden niet vertrekt aan derden.

Mijn website maakt gebruik van cookies. Bij je eerste bezoek verschijnt de cookiebanner onder aan de website. Hier kunt je aangeven met welke cookies je akkoord gaat.

Behandelingsovereenkomst
De Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) schrijft mij voor aan het begin van een therapeutisch behandeltraject een behandelingsovereenkomst af te sluiten. Tijdens de eerste afspraak vraag ik je akkoord te gaan met de behandelingsovereenkomst voor het ontvangen van de behandeling. Door akkoord te gaan met deze behandelingsovereenkomst geef je mij toestemming voor het aanleggen van het dossier en het verwerken van je persoonsgegevens. De behandelovereenkomst kun je op mijn website vinden: klik hier voor de behandelovereenkomst van XS2Body.

Gegevensverwerking
Ik werk met het elektronisch cliëntendossier van mijn beroepsverenigingen ‘Kwaliteitstherapeuten.nl’ en  ‘CAT-vergoedbaar’. In het dossier neem ik de noodzakelijke persoonsgegevens op, een samenvatting van het intakegesprek en een kort verslag van iedere sessie. De gegevens in het cliëntendossier blijven, zoals de WGBO vereist, 20 jaar bewaard.

Verder verwerk ik je persoonsgegevens in mijn financiële administratie ten behoeve van de facturatie van je behandeling. Ik beheer deze administratie zelf. Ik heb een bewaarplicht van 7 jaar voor deze administratie. Om de factuur te kunnen declareren bij je zorgverzekeraar (afhankelijk van je zorgverzekering) vermeld ik je naam, adres, woonplaats en je geboortedatum. Verder neem ik in de factuur op: de datum van de behandeling, een korte omschrijving en de kosten van de behandeling.

Ik maak gebruik van je e-mailadres om de factuur naar je te versturen.

Ik gebruik je telefoonnummer om een herinnering te sturen van de behandeldatum en indien contact buiten de afgesproken behandelafspraak noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor het verplaatsen van een afspraak. In de behandelovereenkomst kun je aangeven of ik dat per whattsapp of signal mag doen.

Delen van gegevens met derden
Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim) en deel je gegevens niet met derden. Enkel met je expliciete toestemming worden je gegevens gebruikt om andere zorgverleners te informeren.

Rechten van betrokkenen
Heb je vragen over de verwerking van je persoonsgegevens of wilt je één van de rechten uitoefenen zoals bekend onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), dan verneem ik dit graag

Wijzigingen
Ik behoud het recht om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring.

Lya Mulder, XS2Body

Laatste aanpassing gedaan op: 7 maart 2022.